Yess, jeg fikk tatt rotta på den snøhaugen, tjohei (7.3.2010)