NordJV 10, Dansk vinner 12, Nordisk UCH, Internasjonal UCH Cardigardens Dion C`s Melody (Lucy) on the right and NUCH, SUCH, DKCH, Nordisk CH, Swedish JV Shepados Fa Li on the left. Our sunshine Girls

Hvorfor navnet Shepado?
Shepado er japansk for gjeterhund.
I tillegg til å bruke mye tid på hund i familien, bruker vi mye tid på vår japanske hage. Derfor var det naturlig for oss å finne et japansk ord som passer til rasen Welsh Corgi Cardigan

Why the name Shepado ?
 
Shepado is Japaneese for sheperd.
In additon to spending a lot of time with the dogs in Our familiy, we have a japaneese garden. Therefor it was Natural for us to find a japaneese name for Our Kennel