NordJV 10, Dansk vinner 12, Nordisk UCH, Internasjonal UCH Cardigardens Dion C`s Melody (Lucy) on the right and NUCH, SUCH, DKCH, Nordisk CH, Swedish JV Shepados Fa Li on the left. Our sunshine Girls

NordJV 10, Dansk vinner 12, Nordisk UCH, Internasjonal UCH Cardigardens Dion C`s Melody (Lucy) on the right and NUCH, SUCH, DKCH, Nordisk CH, Swedish JV Shepados Fa Li on the left. Our sunshine Girls

Hvorfor navnet Shepado?
Shepado er japansk for gjeterhund.
I tillegg til å bruke mye tid på hund i familien, bruker vi mye tid på vår japanske hage. Derfor var det naturlig for oss å finne et japansk ord som passer til rasen Welsh Corgi Cardigan

Why the name Shepado ?
 
Shepado is Japaneese for sheperd.
In additon to spending a lot of time with the dogs in Our familiy, we have a japaneese garden. Therefor it was Natural for us to find a japaneese name for Our Kennel

Del denne siden